Wednesday, July 20, 2016

Smart School Qualification Standard(SSQS V.3/2016)
1.    Dilaksanakan oleh KPM bagi memenuhi komitmen dalam Pelan Pembangunan Pembestarian Sekolah.

2.    Dilaporkan dalam mesyuarat JK Pemandu Sekolah Bestari yang dipengerusikan oleh KSU KPM.
3.   Turut dilaporkan juga dalam Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) 
     yang dipengerusikan oleh YBhg. KSN

4. Link dan bahan-bahan untuk muat turun adalah seperti di bawah:


Link untuk SSQS 2016


Bahan Taklimat SSQSSenarai semak SSQSSurat Makluman Pelaksanaan SSQS 2016
No comments:

Post a Comment